qui veu, qui sap, 2022
photographic serie
inkjet prints, variable dimensions

qui veu, qui sap,InCadaqués Festival OFF, Cadaqués, Spain, 2022.© camille poitevin All Rights Reserved